Prosjektering

Vi utarbeider takstoltegninger og takplaner i henhold til gjeldende forskrifter og spesifikasjoner for deg som oppdragsgiver.

Tegne-og dimensjoneringsprogrammet gir bla. 3D utsnitt som dette.

Det gir et godt bilde av hvordan takstolene vil se ut på bygget og formen på taket. Programmet gir også muligheter for masseberegning av f eks takstein, og gode monteringsanvisninger kan tas ut.

Snølast, høyde over havet og type taktekking er viktige opplysninger for å dimensjonere riktig.

 

Se NTF sin skisse for "Bestillingsdata" her: http://www.takstol.com/bestillingsdata/index.php 

Last ned FDV-dokument her: FDV-dokument.pdf

Last ned Ytelseserklæring her: Ytelseserklæring.pdfYtelseserklæring.pdf

prosjektering

 

prosjektering-2.jpeg

ntf

pbm

ce

Trygg-Media-Logo