Lofttakstoler

Det er mulig å konstruere takark eller oppløft sammen med lofttakstolene.

 

LOFT 1

LOFT 1

Lofttakstol - beregnet for utnyttelse av loftet som boligrom. Kan spenne fritt, men innvendig bæring må benyttes i mange tilfeller. Spennvidde opp til ca. 12 m.

LOFT 2

LOFT 2

Lofttakstol med rafthøyde. Konstruksjonen gir god romhøyde og dermed bedre utnyttelse av loftet ved små takvinkler. Kan spenne fritt, men innvendig bæring må benyttes i mange tilfeller. Spennvidde opp til ca. 12 m.

LOFT 3

LOFT 3

Lofttakstol som oppbygg på betongdekke. Kan leveres med hel undergurt eller forankres til dekke med beslag. Spennvidde opp til ca. 12 m.

LOFT 4

LOFT 4

Lofttakstol for oppløftark. Krever bæring i/eller nær mønet og på undergurt. Bæring kan være opphengt i takstolene på siden av arken. Vanlig spennvidde: ca. 7 - 10 m.

LOFT 5

LOFT 5

Lofttakstol for mansardtak. Utformingen gir god utnyttelse av loftarealet. Krever som regel bæring nær midten. Vanlig spennvidde: ca. 6 - 9 m. 

LOFT 6

LOFT 6

Lofttakstol med undergurt som sammensatt bjelke. Sammensatte bjelker med spikerplater kan brukes som egne konstruksjoner i bjelkelag, sperretak, etc. Konstruksjonen er aktuell ved store rombredder og frie spenn. Vanlig spennvidde: 6 - 12 m.

LOFT 7

LOFT 7

Lofttakstol for store, frie spenn. Undergurten er her laget som gitterdrager. Ved større spenn kan begge gurter være utført som gitterdragere.

Monteringsanvisninger

Her er linker til NTF sine monteringsveiledninger:

Monteringsanvisning for takstoler, mindre bygg (garasjer, mindre eneboliger etc):
Monteringsanvisninger mindre bygg

Monteringsanvisning for takstoler, større bygg (store eneboliger, landbruksbygg etc):
Monteringsanvisning større bygg

Det er svært viktig at monteringsanvisningen følges.

--------------

Vi er CE sertifisert i henhold til "NS-EN 14250-2010 - Takstoler (bærende trekonstruksjoner) satt sammen med spikerplater". Kontrollorganet er Norsk Treteknisk Institutt. Alle våre konstruksjoner har derfor CE stempel.

 

ntf

pbm

ce

Trygg-Media-Logo