Gitterbjelker som golvbjelkelag

Gitterbjelkene gir deg muligheten til å bygge lette bjelkelag med høy stivhet over lange spenn. Godt egnet i fleretasjes trebygninger fordi man kan bygge etasjeskillere med svært god lydisolasjon og brannmotstand.

Gitterbjelken er en fagverksbjelke av treverk sammensatt ved hjelp av spikerplater. Dette gjør at vi får en stiv bjelke med lav vekt. Siden treverket er lagt på flasken, blir bjelken stødig og dermed lett å håndtere.

 

GITTER 1

GITTER 1

Gitterdrager som brukes som bjelkelag, sperrer, åser eller som sekundærbæring i større bygg.

GITTER 2

GITTER 2

Gitterdrager der opplegget er beregnet på overgurt. Antall delstaver varierer med spennvidden.

GITTER 3

GITTER 3

Gitterdrager for bygg med forskjellig vegghøyde. Antall delstaver varierer med spennvidden.

GITTER 4

GITTER 4

Gitterdrager med tosidig fall. Mønet kan også være usymmetrisk plassert. Stavinndelingen varierer med spennvidden.

Høyden ved opplegg bør være min. 400 mm.

GITTER 5

GITTER 5

Gitterdrager for tak med ensidig fall eller som en del av et større takverk. Stavinndelingen varierer med spennvidden.

Monteringsanvisninger

Her er linker til NTF sine monteringsveiledninger:

Monteringsanvisning for takstoler, mindre bygg (garasjer, mindre eneboliger etc):
Monteringsanvisninger mindre bygg

Monteringsanvisning for takstoler, større bygg (store eneboliger, landbruksbygg etc):
Monteringsanvisning større bygg

Det er svært viktig at monteringsanvisningen følges.

--------------

Vi er CE sertifisert i henhold til "NS-EN 14250-2010 - Takstoler (bærende trekonstruksjoner) satt sammen med spikerplater". Kontrollorganet er Norsk Treteknisk Institutt. Alle våre konstruksjoner har derfor CE stempel.

 

ntf

pbm

ce

Trygg-Media-Logo