Takstoler

 

saksetak

SAKSETAKSTOLER

Sakstakstol for innvendig mønt himling. Vinkel mellom overgurt og undergurt bør ikke være mindre enn ca. 10 grader. Vanlig spennvidde: 4 - 15 m.

valm

VALM

Inndeling og plassering fra endevegg vil variere med spennvidden. Spennvidde: opp til ca. 15 m.

pulttak

PULTTAKSTOLER

Pulttakstol for tak med ensidig fall eller som en del av et større takverk. Vanlig spennvidde: 4 - 10 m. Min. takvinkel: ca. 10 grader.

 

gitterdragere

GITTERDRAGERE

Gitterdrager som brukes som bjelkelag, sperrer, åser eller som sekundærbæring i større bygg. Konstruksjonshøyde bør være ca. 7 - 10 % av spennvidden og min. 300 mm. Spennvidde opp til ca. 18 m.

saltak

SALTAKSTOLER

Vanlig saltakstol. Kan benyttes til alle typer bygg. Vanlig spennvidde: 4 - 20 m.

lofttak

LOFTTAKSTOLER

Lofttakstol - beregnet for utnyttelse av loftet som boligrom. Kan spenne fritt, men innvendig bæring må benyttes i mange tilfeller. Spennvidde opp til ca. 15 m.

Terminologi

terminologi

terminologi

 

Monteringsanvisninger

Her er linker til NTF sine monteringsveiledninger:

Monteringsanvisning for takstoler, mindre bygg (garasjer, mindre eneboliger etc):
Monteringsanvisninger mindre bygg

Monteringsanvisning for takstoler, større bygg (store eneboliger, landbruksbygg etc):
Monteringsanvisning større bygg

Det er svært viktig at monteringsanvisningen følges.

--------------

Vi er CE sertifisert i henhold til "NS-EN 14250-2010 - Takstoler (bærende trekonstruksjoner) satt sammen med spikerplater". Kontrollorganet er Norsk Treteknisk Institutt. Alle våre konstruksjoner har derfor CE stempel.

 

ntf

pbm

ce

Trygg-Media-Logo